Чому у назві партії є слово «християнський»?

На те є дві причини. Перша – ми переконані, що Церква є моральним регулятором поведінки людей, включаючи політиків. Тобто, саме віра у Бога і християнська Церква як інституційне втілення такої віри утримує від вчинків, які несуть непоправні наслідки для суспільного розвитку, особистого життя кожного з нас. Друга причина – саме християнство є історично вивіреною основою української духовності. На питання «хто ви є за віросповіданням?» більшість з вас відповідає: «християнин». На питання «які ваші головні цінності?» партія ХДС відповідає: «християнські». Тобто, цінності, які регулюють життя кожної людини, визначають політику християнських демократів.   

 

Як партія ХДС ставиться до українців, які не є християнами?

Так само як до українців-християн. Тому, що в основі християнської демократії як політичної ідеології знаходиться Людина, а не її віросповідання чи якась інша ознака. Отже, нехристиянське віросповідання українця не є проблемою для ХДС, оскільки віросповідання є вибором самої людини – нашої найвищої цінності. І це не конфліктує з партійною назвою. Адже християнство є віротерпимим вченням, на яке світом покладена роль арбітра у міжрелігійних протистояннях сучасності, до того ж православне християнство є офіційною релігією в Україні, де ми маємо честь бути політиками.

 

Чи не означає ваша назва те, що ви є політичною окантовкою якоїсь релігії?

Ні. Наша назва означає те, що ми вбачаємо у християнстві цінності, які здатні перетворити українську політику з амбіційно-цинічної справи на інструмент багатогранного розвитку кожної людини. Церкву ж ми бачимо партнером держави в цілому і кожної людини зокрема у поступі до соціального щастя, за яке нікому не доведеться страждати. Ми засуджуємо сучасне розмаїття сект, які паралізують людську волю і всіляко підтримуємо офіційні церкви, які розкривають людину як найвищу соціально-культурну цінність. Наша причетність до християнства є нашою честю. 

 

Чим відрізняється християнська демократія від інших політичних течій України?
 

На відміну від інших політичних течій України, християнська демократія ставить в центр держави людину як Боже творіння. Це означає, що кожна людина є унікальною особистістю, яка покликана:

- бути єдиним співтворцем Бога у творенні земного життя, включаючи його державну оболонку;

- бути єдиним джерелом політичної волі, свідомою призмою державотворення через власний творчий потенціал;   

- бути рівноправною колегою державних інституцій у справах суспільного розвитку;

- бути моделлю персональної відповідальності за своє оточення як приклад для державних мужів;бути неупередженим вимірювачем користі політичних рішень, касувати їх у разі їх суспільної шкідливості.

Є й інші ідейні пріоритети, за якими християнська демократія переважає решту сучасних доктрин українського зразку, які, на жаль, почасти будуються на подвійному стандарті – «що хочуть люди» втискається у «що потрібно політику». Порівняйте самі. Християнська демократія бачить державу як помічника людини у її особистісному розвитку, решта ідеологій – як апарат примусу, розмінну монету геополітики, просто силу тощо. Християнська демократія будує політику всіх рівнів на етиці відповідальності, решта ідеологій – на прагматизмі. Християнська демократія бачить економіку як вільний устрій, де власність набувається без втрат для інших, навіть з суттєвим виграшем для інших (соціальна відповідальність бізнесу), решта ідеологій – як накопичувача держбюджету, вільний корабель з байдужими капітанами на борту, обсяг робочих місць з ефемерними трудовими гарантіями тощо.

 

Чим відрізняється ХДС від інших політичних партій України?


ХДС відрізняється від інших політичних партій:

- репутацією (ви не пригадаєте жодного корупційного чи іншого скандалу, де фігурує ХДС);

- послідовністю дій (з року свого заснування і до сьогодні ХДС представляє національно-демократичні сили);

- максимально наближеною до людей ідеологією (християнська демократія базується на цінності Людини);

- реальним представництвом інтересів людей (ХДС продукує свою політику, виходячи з зацікавленості рядових українців, а не з волі своїх лідерів, партнерів, тих чи інших фінансово-промислових кіл).

 

Що означає на ділі девіз ХДС: справедливість, відповідальність, солідарність?

Девіз ХДС складається з трьох прикладних цінностей, які разом уможливлюють бажаний рівень щастя кожного українця. Наш девіз є закликом до кожної людини, політиків і урядовців, які організовують українську економіку, правові механізми, культурний розвиток. Специфікою закладених у нашому девізі чинників є те, що вони обумовлять  державницьку користь лише тоді, коли будуть ініційовані і реалізовані кожним окремим українцем. У його приватному житті через поведінку як члена родини, у його взаєминах з оточенням через поведінку як колеги по роботі, сусіда по будинку, мешканця міста, громадянина країни тощо. Справедливість означає, що людина вчиняє однаково по відношенню до всіх. Відповідальність означає, що людина усвідомлює погані наслідки своїх дій, а у разі їх настання власноруч їх прибирає. Солідарність означає, що людина не ігнорує інтереси свого оточення у поступі до особистих цілей, розуміючи, що не можна бути щасливим серед нещасних. А тепер перекладіть останніх три речення на політику і ви зрозумієте, як діють християнські демократи.

     

Як працюють християнські демократи на місцях (в містах, районах, селах)?

Християнська демократія як раз і є тією політикою, яка починається з села, району, міста. А якщо бути точнішим – з людини, родини, будинку. Тобто з того, з чого складається буденне життя кожного з нас. Закріпивши свої цінності на цих людських рівнях, християнська демократія крокує далі – в царини великої політики, макроекономіки, геополітики. Ми вважаємо, що це є та логіка розвитку, якої не вистачає політичним партіям України. Більшість діячів з пелюшок стрибають у велику політику, навіть не «куштуючи собаку» на маленьких проблемах звичайних людей. Християнські демократи провадять інший підхід. Вирішуючи проблему на місцевому рівні, ми відпрацьовуємо модель вирішення загальнодержавної проблеми. У роботі з місцевими питаннями ми консолідуємо і координуємо зусилля самих людей. Так, знявши проблемне питання, люди пишаються собою, а не дякують якомусь протектору з депутатським значком. Отже, навчившись діяти, незабаром люди знімуть багато інших питань на рівні держави власними силами, а не під барабанний дріб кабінетних політиків.          

Якою бачиться християнсько-демократична Україна?

Щасливою на рівні кожного українця. Навмисно не конкретизуємо поняття щастя, оскільки для кожної людини воно своє. Уявіть собі власне щастя, яке не зашкоджує іншим – ото і буде християнська демократія.

 

Хто такий християнський демократ?

Людина, яка чинить справедливо незалежно від власних інтересів, відповідає за свої вчинки перед іншими людьми, добровільно бере участь у вирішенні питань, які хвилюють її оточення (родину, сусідів, колег, співвітчизників). 

 

Чим цікава християнська демократія для простої людини?

Передусім тим, що просто людина є головною цінністю для християнської демократії. Тобто, очікування, прагнення, точка зору простої людини є мотивами християнської демократії у продукуванні політичних рішень. Обивательська наших ідей полягає в ролі людини як єдиного упорядника свого життя, рідного дому, двору, району, міста, країни. А християнська демократія зацікавлена в тому, щоб допомагати людині усвідомлювати і реалізовувати таку її роль протягом всього життя.    

 

Для яких категорій населення партія ХДС більш корисна?

ХДС сповідує цінність кожної людини не залежно від її соціальних та інших ознак. З огляду на це партія ХДС є корисною для всіх верств населення в рівній мірі. Для молоді в структурі ХДС діє Християнсько-Демократичний Союз Молоді, який продукує проекти, у рамках яких кожна молода людина розвивається додатково, відкриває нові горизонти власної особистості, набуває лідерських якостей. Підприємцям ми пропонуємо участь у бізнес-клубі Християнсько-Демократична Спілка Підприємців, де вони знаходять фахове супроводження своєї діяльності, альтернативні можливості розширення бізнесу. Спільними рисами всіх наших ініціатив є глибока повага до індивідуальної думки і продумана користь для кожного, хто бажає включитися у справу християнсько-демократичного руху України.     


 

Наскільки цікаво бути членом ХДС?

Настільки, наскільки цікаво бути багатогранною, самодостатньою і потрібною людям особистістю. Ми зацікавлені у такому улаштуванні партійного членства, яке в мініатюрі являє суспільні відносини, до яких прагне християнська демократія. Дурно виглядає, коли якась партія говорить про рівні можливості для всіх, а у своїх лавах культивує подвійні стандарти, протеже, конкуренцію інтриг. Як же ж тоді члени будуть агітувати за свою партію, коли вона говорить одне, а живе по-іншому? Розуміючи це, партія ХДС обрала іншу внутрішньопартійну політику, а саме – бути для кожного активіста  інструментом особистісного розкриття, створювати умови, в яких кожний партієць зможе бути корисним у трьох напрямках: для суспільства, для себе, для ХДС.            

 

Як стати членом ХДС?

Скористайтеся електронною анкетою заяви на вступ до лав ХДС у розділі цього сайту  ХТО МИ ТАКІ  та повідомте на hds@mksat.net

 

А ще питання?

Ми готові відповісти на всі ваші питання. Слідкуйте за оновленням цієї сторінки або ставте свої питання і отримуйте конкретні відповіді за електронною адресою hds@mksat.net