Шегда Оксана  Віталіївна

E-mail: hdsm mykolayiv@mail.ru

Дата народження: 26.01.1984р.

 

  Освіта: вища

 В 2005 р. закінчила Миколаївський державний університет ім._В.О._Сухомлинського і отримала базову вищу освіту за спеціальністю „Психологія”, кваліфікація спеціаліста психології (денна форма навчання) та отримала додаткову освіту за спеціальністю „Правознавство”, кваліфікація молодшого спеціаліста-юриста (заочна форма навчання).

 

 Підвищення кваліфікації:

З 2006  по теперішній час відвідувала курси підвищення кваліфікації, тренінги, науково-практичні конференції та семінари всеукраїнського та міжнародного рівня за різними напрямками сучасних практик:

 - психологічна допомога населенню (психологічне консультування, тренінги, психотерапія);

 -  методологія наукових досліджень (організація і проведення досліджень);

 - соціальне проектування (створення соціальних проектів, отримання грантів, підготовка та організація роботи волонтерів). 

З 2008 по теперішній час – робота над написанням кандидатської дисертації з психології за темою «Специфіка застосування тренінгових технологій у роботі Психологічної служби вищого навчального закладу» (Інститут психології імені_Г.С._Костюка НАПН України.

 

Досвід роботи:

2004-2005 р. психолог ДП «Українського науково-дослідного інституту морської медицини» Миколаївського філіалу

2005-2006 р.  практичний психолог загальноосвітньої школи №34  

З вересня 2006 р. по теперішній час  викладач факультету психології Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського

Посади: лаборант,  викладач,  молодший науковий співробітник,  виконавчий керівник Психологічної служби.

З серпня 2010 р. по теперішній час голова Миколаївської обласної організації "Християнсько-Демократичний Союз Молоді".

 

Наукова та громадська діяльність:

·        виконавець проекту, що виконується в рамках наукових досліджень МДУ_ім._В.О._Сухомлинського «Професійне становлення студентів з фізичними вадами здоров’я», спрямованого на їх успішну соціальну адаптацію до нових умов навчання та розвитку конкурентноздатності на ринку праці, успішності;  

·        керівництво Школою волонтерів Психологічної служби університету та проведення навчальних тренінгів для їх підготовки;

·        організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів  з актуальних проблем сучасної молоді;

співпраця з різними молодіжними громадськими організаціями та вищими навчальними закладами України, проведення спільних благодійних проектів.